PŁYTKI SZLIFUJĄCE – etapy

PS 1

110,00 pln netto

2 segmenty M 30 / 40

PS 2

110,00 pln netto

2 segmenty M 30 / 40

PS 3

110,00 pln netto

2 segmenty M 30 / 40

PS 4

110,00 pln netto

2 segmenty M 30 / 40

PS 5

110,00 pln netto

2 segmenty M 30 / 40

PS 6

110,00 pln netto

2 segmenty M 30 / 40

PS 7

110,00 pln netto

2 segmenty M 30 / 40

PS 8

110,00 pln netto

2 segmenty M 30 / 40

PS 9

110,00 pln netto

2 segmenty M 30 / 40

PS 10

110,00 pln netto

2 segmenty M 30 / 40

PS 11

110,00 pln netto

2 segmenty M 30 / 40

PS 12

110,00 pln netto

2 segmenty M 30 / 40

PS 13

110,00 pln netto

2 segmenty M 30 / 40

PS 14

110,00 pln netto

2 segmenty M 30 / 40

PS 6

110,00 pln netto

2 segmenty M 30 / 40

gradacja wymiar segmentu

VS 

bardzo miękki

S

miękki

M

medium

H

twardy

VH

bardzo twardy

mesh mm pln netto pln netto pln netto pln netto pln netto
16 / 18 45 x 10 x 12 VS 0 – 70,00 S 0 – 70,00 M 0 – 70,00 H 0 – 70,00 VH 0 – 70,00
20/25 45 x 10 x 12 VS 1 – 70,00 S 1 – 50,00 M 1 – 50,00 H 1 – 50,00 VH 1 – 50,00
30/40 45 x 10 x 12 VS 2 – 50,00 S 2 – 50,00 M 2 – 50,00 H 2 – 50,00 VH 2 – 50,00
50/60 45 x 10 x 12 VS 3 – 50,00 S 3 – 50,00 M 3 – 50,00 H 3 – 50,00 VH 3 – 50,00
60/80 45 x 10 x 12 VS 4 – 50,00 S 4 – 50,00 M 4 – 50,00 H 4 – 50,00 VH 4 – 50,00
100/120 45 x 10 x 12 VS 5 – 50,00 S 5 – 50,00 M 5 – 50,00 H 5 – 50,00 VH 5 – 50,00
140/180 45 x 10 x 12 VS 6 – 50,00 S 6 – 50,00 M 6 – 50,00 H 6 – 50,00 VH 6 – 50,00
200/230 45 x 10 x 12 M 7 – 50,00
400/500 45 x 10 x 12 M 8 – 60,00
Hybryda PCD 45 x 10 x 12 H PCD – 100,00
PCD PCD – 80,00

Gradacje *

*powiększenie powierzchni segmentu 1cm2

PCD

Hybryda PCD

# 16/18

# 20/25

# 30/40

# 140/180

# 50/60

# 60/80

# 100/120